Opbygning af nyt tag og montering af kvist - Strynø Skole

Opbygning af nyt tag og montering af kvist - Strynø Skole

Nyt tag, tagrenovering og tagreparation fra taglægger i Rudkøbing på Langeland

Skal du have lagt nyt tag på dit hus, sommerhus eller din virksomhed? Måske har du ikke brug for et helt nyt tag, men for en tagrenovering eller tagreparation af dit eksisterende tag? Uanset om du måtte have brug for en taglægger til at ligge et helt nyt tag, eller blot har brug for en tagreparation, så er H. & M. Larsen A/S i Rudkøbing på Langeland det tømrer firma som du skal bruge.

Taget er det første folk ser, når de kommer og besøger dig. Det har stor betydning for helhedsindtrykket af dit hus eller din virksomhed, og derfor er det også vigtigt, at det fremstår pænt og velholdt. Ud over dette, kan et utæt tag eller et tag der ikke er isoleret ordentligt, også koste dig mange unødvendige kroner på varmeregningen.

H. & M. Larsen A/S har mange års erfaring inden for tagarbejde, og vi arbejder overalt på Tåsinge og Langeland ofte i byerne Rudkøbing, Humble, Bagenkop og Lohals samt i Svendborg på Fyn. Vi arbejder både for private, erhverv samt det offentlige.

Skal jeg have nyt tag eller blot en tagrenovering / tagreparation?

For mange kan det virke som en bekostelig affære, at skulle have lagt et helt nyt tag på sit hus eller sin virksomhed. Heldigvis er det slet ikke sikkert, at det er nødvendigt, at du får lagt et helt nyt tag! Hos H. & M. Larsen A/S på Langeland laver vi altid et grundigt tageftersyn forud for en tagopgave. På den måde kan vi sammen med dig se på standen af dit tag, og derfra finde ud af, hvad der bedst kan betale sig for dig. Ofte kan små skader i taget løses med en mindre tagrenovering / tagreparation, hvilket selvfølgelig gør opgaven både hurtigere og billigere, end hvis der skal ligges et nyt tag. Du kan kontakte os for mere information om tagrenovering og tagreparation.

Hvis skaderne er for store på taget eller spærene, eller der mangler isolering og undertag, kan det ofte være den bedste, og på langt sigt billigste løsning, at få lagt et helt nyt tag. Årsagen til dette er bl.a. den store besparelse, der typisk vil kunne hentes på varmeregningen samtidig med, at der heller ikke umiddelbart, vil komme flere større tagreparationer på et helt nyt tag. Du er velkommen til at kontakte os for mere information, priser mm. på nyt tag.

Vi tilbyder også Icopal energitag og Icopal grønne tage på Langeland og Fyn

Ud over de mere almindelige opgaver med nyt tag, tagrenovering og tagreparation, tilbyder vi hos H. & M. Larsen A/S i Rudkøbing på Langeland også at lave både Icopal energitag og grønne tage.

Hvad er et Icopal energitag?

Når man taler om et energitag, taler man om en helt ny og speciel form for vedvarende energi. Når du får en taglægger til at ligge et Icopal energitag, får du tilsluttet taget til en varmepumpe således, at du fremadrettet kan bruge hele bygningens tagflade, til at opvarme din bygning med. Et Icopal energitag kan levere varme selv ved temperaturer helt ned til -8° C. Nedenfor kan du se nogle af de fordele, der er ved at få monteret et Icopal energitag:
 

  • Et energitag sparer dig for penge til din opvarmning.
  • Et energitag kan etableres uden, at du skal grave haven op.
  • Det giver et yderst stort udbytte – Et energitag har en årsvirkningsgrad på ca. 3,9.
  • Med et energitag er du med til at reducere udslippet af CO2 og NOx.
  • Du får en lang levetid på taget, da det er produceret i gode kvalitets materialer.
  • Med et Icopal energitag får du mulighed for at lave et 15 års PLUS Garanti på selve tagdækningen.

Hvad er Icopal grønne tage?

Det bliver til stadighed mere og mere udbredt at få lavet grønne tage i Danmark. Det er ofte i storbyerne, at man vælger at opføre grønne tage, da et grønt tag bl.a. opfanger støv samtidig med, at det også producerer ilt, hvilket er til stor gavn for klimaet i en storby, hvor der er stor udledning af CO2. Samtidig med dette giver grønne tage også mulighed for, at du kan benytte taget som et nyt uderum, som du rent faktisk kan bruge til at opholde dig på.

Udover at grønne tage producerer ilt, hvilket er til gavn for os alle, kan grønne tage også rent æstetisk være yderst flotte, ligesom et grønt tag også har en god indpasning i naturen. Nedenfor kan du se nogle andre fordele ved at få lavet Icopal grønne tage:
 

  • Icopal grønne tage giver mindre belastning af vores afløbssystemer, da der er lavere afstrømning af regnvand.
  • Du benytter naturlige virkemidler i byggeriet med Icopal grønne tage.
  • Selve taget bliver beskyttet mod vejrets naturlige nedbrydning.
  • Icopal grønne tage dæmper bygningen for ekstern støj.

Vi laver også mansardtag og valmet / afvalmet tag på Langeland og Fyn

Hos H. & M. Larsen A/S Tømrer & Snedker på Langeland arbejder vi også med mere ”specielle” tagkonstruktioner som f.eks. mansardtag og afvalmet tag / valmet tag.

Den primære årsag til, at folk vælger at benytte tagkonstruktioner med ”mansardtag”, ”afvalmet tag” og ”valmet tag” er for, på bedst mulig vis at udnytte husets øverste etage og pladsen herpå.

Et afvalmet tag / valmet tag er en tagkonstruktion, hvor man på gavlfladerne også har lavet en hældning. På den måde har man, med et valmet tag, tagflader ud til alle 4 sider af huset. Den tagflade der vender mod gavlen kaldes valmen, hvilket også er til grund for navnet, valmet tag.

Et mansardtag er en tagkonstruktion, hvor taget består af to tagflader, som er i vinkel mod hinanden. Den nederste af tagfladerne er den mest stejle. Et mansardtag giver dermed bedre mulighed for beboelse, og der er mulighed for at lave kvistvinduer i den nederste del af mansardtaget samtidig med, at du også kan lave tagvinduer i den øverste del af mansardtaget.

Kontakt din taglægger i Rudkøbing på Langeland her

Hvis du har flere spørgsmål til vores arbejde med nyt tag, tagrenovering eller tagreparation kan du kontakte os her eller på tlf. +45 62 51 26 05. Vi står altid klar til at rådgive dig både om valg af materialer, tagsten, tagkonstruktioner mm.

Vi tilbyder nyt tag, tagrenovering mm. på Tåsinge og hele Langeland ofte lokalt i Rudkøbing, Bagenkop, Lohals og Humble samt i Svendborg på Fyn


Knap til galleri til nyt tag og tagrenovering